• info@rehberkirsehir.com
  • 0850 346 40 38

Kırşehir Turu

Türk kültüründe önemli merkezlerden biri haline gelmiş, Aşık Paşa, Caca Bey, Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli gibi tarihi kişilikleri yetiştirmiş, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın memleketi Kırşehir’in gezilecek tarihi ve turistik yerlerini sizler için derledik…

KIRŞEHİR’İN GEZİLECEK YERLERİ

KAMAN KALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Japon Hükümeti tarafından “Kültürel Mirası Koruma Projesi” kapsamında hibe olarak yaptırılmıştır. Müze, 830 metrekare açık, 470 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 1.500 metrekarelik alanı kapsamaktadır. Müze içerisinde sinevizyon köşesi, kütüphane, sergi salonları, laboratuvar, depo ve teknik bölümler yer almaktadır. Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde, Hitit ve Frig medeniyetine ait olduğu belirlenen çanaklar, çömlekler, ev aletleri ve takılar sergilenmektedir.

SEYFE GÖLÜ VE KUŞ CENNETİ

Kırşehir’in Mucur ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Seyfe Gölü, Orta Anadolu’daki tuzlu göllerden biridir. Göl; sazlık, sulak alan veya bataklıklardan oluşmaktadır. Seyfe Gölü, 320 bin adet dünyanın en büyük flamingo topluluğunu barındırmaktadır. Sonbahar’da göl üzerinde 480 bin kuşun yaşadığı tespit edilmiştir. Seyfe Gölü’nde 187 farklı kuş türü vardır.

GEZGİNLERİN TERCİH ETTİĞİ 5 ROTA

AFLAK BABA KÜMBETİ

Kırşehir’in Mucur ilçesinde bulunan Aflak Baba Kümbeti, Altınyazı Köyü’ndedir. Köşeleri pahlı kare gövde üzerinde yükselen kümbet, içten kubbe, dıştan piramidal külahla örtülüdür. Selçuklu mimari özellikleri gösteren kümbet tamamen yenilerek kesme taştan yapılmıştır.

MUCUR YERALTI ŞEHRİ

Mucur’un merkezinde Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Mucur Yeraltı Şehri, volkanik bir oluşum olan tüf kayalar oyularak yapılmıştır. Bazı kısımları 2-3 katlı olabilmektedir. Yeraltı şehrinde havalandırma; havalandırma bacalarıyla sağlanmaktadır. Erken Hiristiyanlık Döneminde M.S. 4-5 yy. da yapıldığı tahmin edilen bu yerleşimler sığınma yerleridir. Geniş bir alanı kapsayan yeraltı şehirleri galeri ve tünellerle birbirine bağlanmaktadır. Saldırı ananda girişi engelleyen kapı taşları mevcuttur.

AHİ EVRAN CAMİİ

Ahilik Teşkilatının kurucusu olarak bilinen Ahi Evran hayrına yaptırılan cami ve türbe il merkezinde bulunmaktadır. Ahi Evran Cami ve Türbesi, 1482 yılında yaptırılmıştır. Türbeye,cami içinden bir merdivenle çıkılmaktadır. Zaviye; plânlı mescit, ahiliğin kurucusu Ahi Evran’ın türbesi ve zaviye-tekke olarak kullanılan mekânlardan oluşmaktadır. Ahi Evran Kabiri; adını Ahi Evran-ı Veli’den almaktadır. Halk arasında Evliyaullah olarak anılan, esnaflar birliği ve ahilik örgütünün kurucusu Ahi Evran-ı Veli adına yapılmıştır. Aslen zaviye olarak yapılan bina sonraki yıllarda cami olarak kullanılmaya başlanmıştır.

SONBAHARDA GÖRÜLMESİ GEREKEN 4 YER

CACABEY MEDRESESİ

Kırşehir’in merkezine 1271-1272 yılları arasında Kırşehir Valisi Nureddin Cibril bin Cacabey tarafından yaptırılmıştır. Medresenin Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan’ın oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapıldığı bilinmektedir. Cacabey Medresesi, o dönemlerde astronomi çalışmalarının yapıldığı bir rasathâne olarak kullanılmıştır. Eser bugün camii olarak kullanılmaktadır. Medrese kesme taştan yapılmış olup kare planlıdır. İki eyvanlı kapalı avlulu medreseler gurubuna girmektedir. Yapının köşelerinde bulunan roket biçimli köşe payandaları dikkati çekmektedir.Medreseden ayrı yapılmış olan minare erken dönem örneklerden birisidir.Minarede uygulanan üç farklı tuğla örgü sistemi Anadoluda tek örnektir.

KIRŞEHİR MÜZESİ

Sikke,etnoğrafik ve arkeolojik eser olmak üzere toplam 5453 adet eseri bulunan Kırşehir müzesinin teşhir salonu 2 kattır ve 2 deposu bulunmaktadır. Eski Tunç Çağı’ndan günümüze uzanan eserler yer almaktadır. Kültür Merkezi binasının içerisinde bulunan ve önceleri Güzel Sanatlar Galerisi olarak kullanılan bölümün alt katında arkeolojik üst katın büyük bölümünde ise Etnografik eserler sergilenmektedir. Alt kattaki salonun bir köşesinde Roma Dönemine ait mermer eser grubu bulunmaktadır. Büyük bölümü Etnoğrafik eserlere ayrılan üst katta; Kırşehir’de ortaya çıkan Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtımı ile ilgili çeşitli eserlerin sergilendiği iki vitrin bulunmaktadır.